Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones

Bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - voorlopige versie 01/2018

 

erratum B.S. 10/12/2014

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 09.05.2016 – Pbl. 23.05.2016
09/05/2016
Koninklijk besluit
23 pagina's