Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Beschrijving van de striping te plaatsen op de voertuigen van de civiele bescherming Update 09/05/2016 Download Civiele Bescherming Materieel / minimum materieel Nota
Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 van 12 april 2016 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) New 12/04/2016 12/04/2016 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Omzendbrief
Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 ... New 22/09/2015 23/12/2015 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 22 februari 2016 aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 03/03/2016 22/02/2016 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ... New 09/02/2016 09/02/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Avis
Koninklijk besluit van 6 december 2015 tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten ... New 17/12/2015 17/12/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones. New 11/12/2015 21/08/2017 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. Update 07/12/2015 30/08/2016 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 december 2015 - oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel. New 11/12/2015 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. New 31/10/1986 09/11/2015 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Personeel / organisatie Wet
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2015 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie ... Update 27/10/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 oktober 2015 betreffende de verkoop door de hulpverleningszones van door de federale staat gesubsidieerd materieel. New 04/11/2015 14/10/2015 Download Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij. New 24/09/2015 14/08/2015 Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 juli 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant New 28/07/2015 14/07/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 juni 2015 - De standaard operationele procedures (« SOP ») van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. New 08/07/2015 08/07/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings. New 02/06/2015 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 25 juni 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant. Update 14/07/2015 Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 11 juni 2015 tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het ... New 17/06/2015 17/06/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de Civiele Veiligheid. New 03/06/2015 03/06/2015 Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 2014 - dragen van de gordel in de interventievoertuigen. New 13/05/2015 13/05/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht van afbeelding. New 09/08/2011 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 april 2015 betreffende de creatie van een opdrachtencentrale binnen de Algemene Directie Civiele Veiligheid. New 21/04/2015 21/04/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 - verderzetting lopende stages na overdracht naar de zone - artikel 314 koninklijk besluit van 19 april 2014. New 01/04/2015 01/04/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 16/04/2015 16/04/2015 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 25 februari 2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers ... New 17/03/2015 17/03/2015 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriele omzendbrief

Paginas