Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra. 21/05/2013 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra. 21/05/2013 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 april 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 27/04/2012 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 27 januari 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 03/02/2012 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel. 13/12/2011 17/07/2015 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de ... 29/11/2011 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of ... 29/11/2011 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
VADEMECUM VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN – deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Update 01/04/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Reglement
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112. 28/10/2011 23/08/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. 28/10/2011 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. Update 21/10/2011 26/12/2013 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. 23/05/2011 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Wet
Ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 07/06/2013 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. 07/06/2013 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
[ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ... 08/08/2005 24/11/2009 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 17 december 2002 instructies betreffende de eindejaarsfeesten – brandpreventie. 17/12/2002 Download Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 13 december 1995 betreffende de eindejaarsfeesten - brandpreventie. 13/12/1995 Download Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 10 oktober 1995 betreffende de relatie tussen de brandweer en de pers. 09/12/1995 Brandweer Informatie aan het publiek Omzendbrief
Ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van belac bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de ... 23/02/2006 19/06/2017 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 03/02/2006 07/02/2014 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanstelling van de ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 31/03/2005 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 24 januari 1991 houdende oprichting van de nationale raad voor accreditatie en certificatie. 02/02/1991 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
[Wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling]. Wet Claes. 22/08/1990 28/02/2013 Download Brandweer Accreditatie Wet

Paginas