Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 16/06/2001 02/03/2007 Download Brandweer Rampenplanning Samenwerkingsakkoord
Wet van 6 september 1996 houdende instemming met het verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de internationale arbeidsorganisatie tijdens haar tachtigste zitting. 15/02/1997 Download Brandweer Rampenplanning Wet
Koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten. 07/09/1991 04/09/2002 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 22 april 1988 tot vaststelling van het type, de modaliteiten en de procedure van de informatie die moet verstrekt worden wanneer een zwaar ongeval zich voordoet bij bepaalde industriële activiteiten. 03/05/1988 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 6 november 1987 betreffende de kennisgeving van bepaalde industriele activiteiten die aanleiding kunnen geven tot zware ongevallen. 24/11/1987 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
[Wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen.] 10/03/1987 09/09/2008 Download Brandweer Rampenplanning Wet
Koninklijk besluit van 17 december 2012 voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie en tot ... 22/01/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België. 20/07/2012 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Beschikking
Koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking. 15/04/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Decreet van 4 juni 2007 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer. Duitstalige Gemeenschap 07/08/2007 25/11/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Décret
Ministerieel besluit van 4 juni 2007 tot vaststelling van de administratieve en technische maatregelen om nooddiensten in staat te stellen kwaadwillige oproepen te bestrijden. 27/07/2007 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de ... 12/07/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 29 maart 2007 tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van directeur medische hulpverlening. 30/04/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie ... 13/02/2007 08/03/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan. 02/03/2007 30/12/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Update 20/06/2005 29/05/2016 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Loi
Programmawet van 9 juli 2004. Oprichting van "het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten". Uittreksel 15/07/2004 29/04/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Programmawet
Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2004 betreffende de collectieve gebouwen die als noodhuisvesting kunnen dienen. 07/05/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van de erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening. 31/01/2003 14/08/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Richtlijn van 22 november 2001 voor het verwerken van oproepen tot politionele hulp via het oproepstelsel 100/112. 22/11/2001 04/05/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Richtlijn
Ministerieel besluit van 19 januari 2000 tot opname van de erkende functies « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » in de dringende geneeskundige hulpverlening. 28/01/2000 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Erkenningen van de opleidingscentra. 06/07/1999 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Tabel
Ministerieel besluit van 5 maart 1999 besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van het centrum van het eenvormig oproepstelsel van de «intercommunale d'incendie de liège et environs». 29/04/1999 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening. 02/09/1998 18/07/2002 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te worden erkend. 02/09/1998 12/09/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit

Paginas