Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. 10/07/1998 03/12/2010 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. 28/03/1998 11/05/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministerïele bevoegdheden met betrekking tot het ministerie van volksgezondheid en leefmilieu. 07/09/1995 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 16/09/1994 04/07/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Mededeling van 30 januari 1989 bestemd voor de verantwoordelijken van de dienst 100. 30/01/1989 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Mededeling
Ministeriële omzendbrief van 23 november 1987 betreffende het telefonisch oproepsysteem voor de brandweer. 23/11/1987 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel. 12/05/1965 23/08/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 25/07/1964 19/03/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Wet
Ministeriële omzendbrief van 11 juli 2012 betreffende nieuwe gezelschapsdieren. 11/07/2012 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Wet van 13 mei 2009 betreffende de toetreding van België tot het verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998. 13/08/2010 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Wet
Ministeriële omzendbrief van 5 maart 2009 betreffende de interventie van de brandweer in het kader van de strijd tegen de eikenprocessierups. 05/03/2009 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 4 maart 2008 inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg. 03/04/2008 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 13 april 2007 tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland. 03/05/2007 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Ministerieel besluit
Omzendbrief nr. COL 16/2006 van 6 september 2006 betreffende de vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht. 06/09/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministerieel besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICA-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het ... 06/04/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 januari 2005 betreffende de procedure voor het inzetten van kynologenhulpverleningsteams. 18/01/2005 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 17 juni 2004 aangaande opdrachten van de brandweer en diensten van de civiele bescherming. 17/06/2004 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 19 mei 2004 betreffende het gebruik van de blauwe knipperlichten en/of het speciaal geluidstoestel voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren. 19/05/2004 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake Civiele Bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de Civiele Bescherming. 21/05/2003 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams. 18/10/2002 10/09/2009 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 3 april 1998 betreffende de interventiezones van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming - provincie West-Vlaanderen. 03/04/1998 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Nota van 21 mei 1996 aan de ambtenaren belast met de leiding van de permanente eenheden en de grote wacht. 21/05/1996 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Nota
Nota van 4 juli 1995 betreffende de reorganisatie van de Civiele Bescherming. 04/07/1995 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Nota
Ministeriële omzendbrief van 4 juli 1995 betreffende de interventiezones van de permanente eenheden van de civiele bescherming 04/07/1995 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Uittreksel. 22/12/1992 07/12/1998 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Wet

Paginas