Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coordinatie- en crisiscentrum van de regering. 04/05/1988 11/05/1990 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Omzendbrief van 9 november 1987 betreffende het eenvormig oproepstelsel “100” en aanvullende onderrichtingen betreffende informatie van het coordinatie- en crisiscentrum van de regering. 09/11/1987 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 7 oktober 1985 betreffende de bommeldingen – uitrukprocedure brandweer. 07/10/1985 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 1984 betreffende de preventieve hulpzendingen van de civiele bescherming. 24/05/1984 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 22 juni 1978 betreffende de procedure voor de doorschakeling van inlichtingen in geval van rampspoedige gebeurtenissen, katastrofen en belangrijke branden. 22/06/1978 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg]. 09/12/1975 27/04/2007 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 5 november 1971 – organisatie van de opdrachten van de civiele bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en ongevallen. 05/11/1971 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Circulaire ministérielle
Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. 24/07/1971 16/02/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Omzendbrief van 30 mei 1968 betreffende de interventie van de permanente eenheden der civiele bescherming. 30/05/1968 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. 16/11/2011 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. Update 09/03/2011 07/12/2015 Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 19 oktober 2010 tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010. 09/11/2010 Download Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 13 oktober 2010 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2011 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. 26/10/2010 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten. 18/06/2010 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de ... Update 23/10/2009 10/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingcentra. 15/04/2009 24/10/2012 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten. 15/04/2009 24/10/2012 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. 10/05/2007 25/01/2011 Download Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. Update 07/12/2004 17/07/2013 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2004 betreffende de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examen in het kader van de opleiding van de leden van de brandweerdiensten en de aanvragen tot gelijkstelling van brevet van de leden van de ... 28/05/2004 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 10 maart 2004 tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een hoge raad voor de opleiding voor de ... 25/03/2004 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding. 28/01/2004 23/01/2009 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de programmeringscommissie voor de brandweeropleiding. 28/01/2004 15/07/2009 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de franstalige en duitstalige supraprovinciale raad en van de leden van de nederlandstalige supraprovinciale raad. 29/12/2003 15/07/2009 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 3 oktober 2003 tot benoeming van de leden van de hoge raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten. 21/10/2003 15/07/2009 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit

Paginas