Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones

erratum B.S. 10/12/2014

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 09.05.2016 – Pbl. 23.05.2016
  • K.B. van 26.01.2018 – Pbl. 20.02.2018
26/01/2018
Koninklijk besluit
25 pagina's