Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones

Administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman isvoorlopige versie 01/2018

 

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 09.05.2016 – Pbl. 23.05.2016
  • K.B. van 08.10.2016 – Pbl. 24.11.2016
24/11/2016
Koninklijk besluit
15 pagina's