Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones
24/11/2016
Ministerieel besluit
81 pagina's