Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones

Réf. B16O380116

18/07/2016
Ministeriële omzendbrief
10 pagina's