Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Zivilschutz
Finanzstatus

BEZOLDIGINGSREGELING: opgewaardeerd vergoeding

Uw huidige toelagen en vergoedingen, die in overeenstemming worden gebracht met die van de brandweer, zullen ruim opgewaardeerd worden door het nieuwe systeem van operationaliteitspremie en premie voor onregelmatige prestaties.  De operationaliteitspremie die overeenkomt met een percentage van uw salaris dat op basis van uw prestaties wordt berekend, zal worden verhoogd tot 38% al naargelang uw graad:

  • Sappeur, korporaal, sergeant, adjudant: 38%
  • Luitenant, kapitein: 28%
  • Majoor: 22%
  • Kolonel: 18%

Invoeging
U zult uw volledige geldelijke en administratieve anciënniteit behouden.  U zult eveneens uw huidige salaris (met inbegrip van bonificaties) behouden, indien het hoger is dan het nieuwe salaris dat voorzien wordt.

Bevordering
De baremabevorderingen (= overgang naar de volgende salarisschaal voor uw graad) vinden automatisch plaats.

Sappeur, korporaal, kapitein en majoor:

  • 5 dienstjaren in het kader van zijn salarisschaal
  • 120 uren voortdurende opleiding
  • laatste evaluatie op zijn minst bevredigend

Sergeant, adjudant, luitenant, commandant, kolonel:

  • 4 dienstjaren in het kader van zijn salarisschaal
  • 96 uren voortdurende opleiding
  • laatste evaluatie op zijn minst bevredigend

Bijlagen:

Geïntegreerde wijzigingen:

26.06.2023
Koninklijk besluit
24 pagina's