Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België.

Notrufzentrale 112
Dringende medizinische Hilfe

Ref. : M (2012) 5

Beschikking
6 pagina's