Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel.

Notrufzentrale 112
Feuerwehr
Personal

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 29.08.2012 - Pbl. 19.09.2012
29.08.2012
Koninklijk besluit
12 pagina's