Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Feuerwehr
Personal
administrativer Status
16.04.2015
Ministeriële omzendbrief
9 pagina's