Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Feuerwehr
Personal
administrativer Status
11.12.2019
Ministeriële omzendbrief
0 pagina