Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht van afbeelding.

Feuerwehr
Zivilschutz
Personal

Niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

09.08.2011
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's