Brandweer in 2014: bijna 1 interventie per minuut

Fire brigade
Organisation
Het verslag « Brandweerstatistieken 2014 » van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) inventariseert de interventies van de brandweer op nationaal niveau. In 2014 hebben ze 442.416 interventies uitgevoerd, waaronder 56% met ambulances.

Voor Jérôme Glorie, directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, is de grote nieuwigheid de integratie van de interventies inzake dringende medische hulp: « We hebben nu een globaal zicht op het beroep van brandweerman dat de diversiteit van hun acties bevestigt: ze moeten het hoofd bieden aan elk type noodsituatie. Het federaal geschiktheidsattest houdt overigens rekening met deze noodzakelijke polyvalentie bij de toegangsproeven tot het beroep. Met deze globale statistieken zijn we in staat om onze strategie ter ondersteuning van de hulpverleningszones te oriënteren om de bevolking beter te beschermen. »

Het verslag « Brandweerstatistieken 2014 » geeft een globaal overzicht van het aantal en de aard van de brandweerinterventies, op basis van de interventieverslagen van 78 % van de brandweerdiensten van het land (of 195 van de 250). De 250 brandweerdiensten, die sinds 2015 gegroepeerd zijn in 34 hulpverleningszones plus de brandweer van Brussel, tellen 17.821 brandweerlieden waarvan 2/3 vrijwilligers en 1/3 beroepsbrandweerlieden.

Van de 442.416 geanalyseerde interventies, zijn het de interventies « Dringende medische hulp » (met de ambulance) die de grootste groep uitmaken van het dagelijks werk van de brandweer, ofwel 56 % met een totaal van 246.996 interventies.

In 2014 voerde de brandweer 442.416 interventies uit, of bijna 1 interventie per minuut:

  • 56% dringende medische hulp (ambulance)
  • 30% reddingsinterventies en technische interventies
  • 4,4% brand
  • 9,6% diverse interventies

Sinds 2012[1] stijgt het aantal interventies zonder de interventies met ambulance (+16,5%) en evolueert het aantal ten laste genomen slachtoffers eveneens (+3,3%).

72 personen zijn overleden in een brand, dus de preventie blijft essentieel.

De interventies nemen toe

Het verslag 2014 buigt zich in het bijzonder over de brandweerinterventies zonder de interventies met de ambulance, en detailleert deze op provinciaal niveau.

De tweede categorie « reddingsinterventies en technische interventies » (30%) groepeert opdrachten die zo ruim zijn als de diversiteit van de noodsituaties waarmee de brandweer geconfronteerd wordt: schade door stormen of overstromingen, vrijmaking van de openbare weg, redding ven geknelde of in gevaar verkerende personen, tenlasteneming van gevaarlijke dieren, … De stijging met 20% tussen 2012 en 2014 kan voornamelijk toegeschreven worden aan de toename van de wespennesten.

Branden zijn de derde hoofdreden voor interventies (4,4%). Het aantal branden bedroeg 5.178 in eengezinswoningen en 1.634 in appartementen. De provincie Oost-Vlaanderen telde het hoogste aantal branden in eengezinswoningen, en Brussel in appartementen. Op nationaal niveau hebben de brandweerlieden gemiddeld 10 minuten nodig om op de plaats van een brand te geraken na de ontvangst van het alarm. Het aantal branden blijft stabiel, maar ze hebben ook in 2014 slachtoffers gemaakt: 1226 personen raakten gewond en 72 personen zijn overleden. De preventie blijft dus een essentieel element van de veiligheid, of het nu gaat om de installatie van rookdetectors, de hulp inroepen van een preventieadviseur of de opstelling van een evacuatieplan.

Dan volgen de verplaatsingen zonder interventie[2] (4,1%), de « logistieke[3] » interventies (4%), de gevaarlijke stoffen en de risico’s voor het milieu (1,3%), de preventieve aanwezigheid tijdens manifestaties (0,38%) en de speciale interventies te wijten aan breuken van ondergrondse leidingen, aan industriële, luchtvaart-, maritieme, spoorweg- of nucleaire ongevallen, aan bomalarmen of aan terroristische dreigingen (0,06%).

Op basis van de verzamelde verslagen zijn het de brandweerdiensten van de provincie Luik die het hoogste aantal interventies doen in Wallonië en die van Antwerpen in Vlaanderen. Gelet op het niet-representatieve aantal interventieverslagen dat de brandweerdiensten van de provincies Henegouwen en Namen aan het Federaal Kenniscentrum (KCCE) bezorgd hebben, werden de resultaten van deze twee provincies niet in aanmerking genomen in het globale verslag.

Het verslag « Statistieken Belgische brandweer 2014 » is beschikbaar en kan gedownload worden op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.


[1] Om deze vergelijking van de gegevens voor de jaren 2012, 2013 en 2014 mogelijk te maken, hebben we rekening gehouden met de gegevens van de brandweerdiensten die hun gegevens voor elk van deze jaren doorgestuurd hebben. De vergelijking betreft dus de interventies zonder de interventies met de ambulance van 173 brandweerdiensten (en niet 195 zoals in het verslag over de gegevens van 2014).
 
[2] Een verplaatsing zonder interventie is een verplaatsing waarvoor een interventie niet of niet langer gerechtvaardigd is bij aankomst van de hulpdiensten omdat het gevaar geweken is, de brand beheerst wordt of nog in geval van preventieve opdrachten. De toename van deze verplaatsingen in 2014 is te wijten aan de tenlasteneming van de brandalarmen, die in 2013 nog in de categorie ‘branden’ vermeld waren.
 
[3] De logistieke interventies zijn de interventies inzake bijstand van een ambulance met mankracht, bijstand van een ambulance met een ladder, signalisatie, installatie van een commandopost, bijstand met verlichting, inbraak (het alarm afzetten), versterking (autopomp, hoogtewerker, tankwagen, ontzetting, officier, zware waterbevoorrading, ...) en tenten.