Smart@fire: slotconferentie 14-15 december 2016

Fire brigade
Event

De slotconferentie van Smart@Fire wordt georganiseerd in Brussel op 14 en 15 december 2016. Ze betekent het einde van het Europees project dat gewijd is aan de ontwikkeling van een intelligent persoonlijk beschermingssysteem voor brandweerlieden.

De resultaten zullen voorgesteld worden aan de aanwezige professionals. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 1 december via: smartatfire@ifv.nl .

Meer informatie over de conferentie Smart@Fire. (link pdf)