Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België.

Emergency centres 112
Urgent medical help

Ref. : M (2012) 5

Beschikking
6 pagina's