Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel.

Emergency centres 112
Fire brigade
Staff

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 29.08.2012 - Pbl. 19.09.2012
29.08.2012
Koninklijk besluit
12 pagina's