Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand

Pompiers
Prévention incendie

Geïntegreerde wijzigingen :

  • K.B. van 16.02.2014 - Pbl. 14.03.2014

De Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing heeft een raadgevende rol. In het kader van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing, geeft de Hoge Raad advies over ieder ontwerp van federaal besluit en stelt hierbij maatregelen voor.

14.03.2014
Koninklijk besluit
4 pagina's