Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Status
13200 Tankwagen 8.000 liter 4X2 16.10.2018 Vanaf 270.203,46 € Fiche technique II/MAT/A26-297-12 - perceel 1 Update
Herkeuring van de ademluchtflessen 19.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A42-308-12 Update
82660 Detectiebuisjes en chips 26.01.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-279-11 – Perceel 1 (post 1 en 2) en perceel 2 New
CB Dispersanten, detergenten voor het reinigen van bevuilde oppervlakken met synthetische en minerale oliën - perceel 1 18.11.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-305-12 Update
42500 Stroomaggregaat 8KVA 21.08.2017 6.776,00 € Fiche technique II/MAT/A29-311-12 perceel 2 New
42400 Stroomaggregaat 5 KVA 21.08.2017 5.856,40 € Fiche technique II/MAT/A29-311-12 perceel 1 Update
82800 Thermische camera 17.09.2017 7.148,68€ Fiche technique II/MAT/A69-290-11
Onderhoud foto-ionisatiedetector - PID 01.10.2019 107,10 € Fiche technique II/MAT/A42-342-15 New
84230 Gaspak met extern ademhalingstoestel : risicoanalyse 19.07.2016 - Fiche technique
81910 Stofmaskers : risicoanalyse 03.11.2014 - Fiche technique
81900 Veiligheidsbrillen : risicoanalyse 01.06.2015 - Fiche technique
81150 Veiligheidshelmen : risicoanalyse 23.05.2015 - Fiche technique
PC Veiligheidsschoenen : risicoanalyse 27.06.2016 - Fiche technique
82400 Vlamvertragende bivakmuts : risicoanalyse 18.03.2016 - Fiche technique
81870 Technische handschoenen voor brandweerlieden : risicoanalyse 25.02.2018 - Fiche technique
81800 brandweerhandschoenen : risiscoanalyse 15.10.2015 - Fiche technique
81500 Interventielaarzen type « rangers » : risicoanalyse 11.07.2017 - Fiche technique
PC Bescherming van de handen : risicoanalyse 07.12.2012 - Fiche technique
Onderhoud voor omschakelventielen voor gas- en oefenpakken 18.07.2017 67,16 € Fiche technique II/MAT/A41-307-12 Update
Onderhoud gasdetectietoestellen Oldham 26.08.2016 241,59 € +89,70 €/uur: werkuren Fiche technique II/MAT/A41-275-11
Onderhoud gasdetectietoestellen Dräger 14.01.2017 142,78 € + 91,96 €/uur:werkuren Fiche technique II/MAT/A41-304-12
Onderhoud gasdetectietoestellen 23.04.2014 121,36 € + 82,52 €/uur: werkuren Fiche technique II/MAT/A12-241-08
Onderhoud van de ontspanner voor ademhalingstoestellen 30.09.2019 274,67€ Fiche technique II/MAT/A42-340-15 New
Onderhoud gaslekzoeker 25.02.2017 127,05 € Fiche technique II/MAT/A11-300-12
Onderhoud : Hogedrukademluchtcompressoren 21.03.2018 variabel Fiche technique II/MAT/A41-327-13 Update

Paginas