C.B.R.N.

Modules inzetbaar bij industriële, weg- of andere ongevallen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire gevaarlijke stoffen.