Internationale hulpverlening

Modules die ter beschikking gesteld kunnen worden van een land getroffen door een ramp in het kader van internationale hulp. Deze modules worden ontplooid met bijkomende generieke middelen die beantwoorden aan internationale standaarden.

Modules in het kader van de internationale hulp aan een land getroffen door een ramp.

De ontplooiing gebeurt met middelen die beantwoorden aan internationale standaarden.

Nationale Module

Internationaal equivalent

Redder-BergerUSAR Medium
AfdekkingStorm
Zware bufferForest Fire Fighting Support
CBRN 1: detectieCBRN detection
CBRN 3: afdichtingCBRN
Décontaminatie 2Mass decontamination
Ondersteuning DVI DVI
Pompen 2High capacity pumping 1
Pompen 3High capacity pumping 2
Pompen 4High capacity pumping 3
Pollutiebestrijding 1: maritiem   Marine Pollution
Pollutiebestrijding 3: koolwaterstoffen (in ontwikkeling) 

 

Deze modules beantwoorden aan internationale normen (Europese Unie en Verenigde Naties).

Ze worden ingeschakeld via het DICa-DIR (detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland) met bijkomende generieke middelen (in speciaal opgeleid personeel en in materiaal) die hun toelaten ter plaatse zelfvoorzienend te zijn.