Biologische interventie

Capaciteit van de module:

Interventies in het kader van de federale procedures, gecoördineerd met de FOD Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In het kader van de:

 • Decontaminatie van het personeel en materieel en afbakenen van een perimeter.
 • Terbeschikkingstelling van overheveling- en transportmiddelen voor de vernietiging van biologische elementen.
 • Terbeschikkingstelling van schone transportmiddelen.

Types interventies:

 • Epizootie
 • Pandemie
 • Processierupsen
 • Bacteriën en toxines (Antrax-procedure)
 • Transport van biologisch afval

Ontplooiing:

Afhankelijk van de ingezette procedure.

Huidige locatie:

Eenheden         Bio        
Liedekerke1
Brasschaat1
Jabbeke 
Ghlin1
Crisnée1
Libramont1

Uitvoeringstijd:

30 minuten.

Samenstelling module:

Personeel:
Volgens het type en de omvang van de interventie
0 / 1 / 2.

Voertuigen:

Afhankelijk van de aanvraag:

 • Uitgeruste containers.
 • Recipiënten, laadbakken.
 • Vaten.
 • Decontaminatieportiek.
 • Branders.