Bluswater 1: zware buffer en noria

Capaciteit van de module:

  • Noria: tankwagen(s) van 8.000 tot 14.000 liter.
  • Een buffer voorzien van een waterreserve van 20.000 tot 40.000 liter om de continuïteit van de waterbevoorrading te garanderen tijdens noria.

Opmerking:
De capaciteit kan worden verhoogd door het verdubbelen van de modules (zie locatie).

Ontplooiing:

Twee standaardmogelijkheden:

  • Heen en weer rijden van tanks: noria van tankwagens.
  • Buffertank gevoed door heen en weer rijden tankwagens Civiele Bescherming en brandweer.

Plaatsing volgens de richtlijnen van de officier of onderofficier met mogelijkheid tot snelle vrijmaking indien nodig.

Beperkingen voor de buffertanks:

Manoeuvreerzone voor de plaatsing van haakarmtanks (maximale lengte: 18 m).

Info:

Berijdbare zone om een oplegger van meer dan 32 ton te ontvangen.
Voor de noria: lokalisatie van de vulopening.

Bijzondere noden:

De territoriaal bevoegde waterdistributiemaatschappijen verwittigen.

Huidige locatie:

Eenheden Water 1 Water 2 Water 3
Liedekerke 1 2  
Brasschaat 5 3 1
Jabbeke 2 1  
Ghlin 2 1  
Crisnée 3 1
Libramont 2 1  

Uitvoeringstijd:

Operationeel vanaf positionering.

Voorbeeld van standaard samenstelling:

Personeel:
01 / 0 / 2 (2 /vrachtwagen)

Voertuigen:
Tankwagen(s): 8.000 tot 28.000 liter.

1 Eventueel versterkt door een officier of onderofficier, naargelang de situatie.