CBRN 5: labo voor analyse

Capaciteit van de module:

Het betreft een module die dient voor de detectie, de identificatie en het nemen van stalen bij een nucleaire, bacteriologische of chemische interventie (NBC).

De analyse en het nemen van stalen kunnen niet leiden tot gerechtelijke gevolgen, ze worden informatief gerealiseerd in het kader van de interventie.

Details van de capaciteiten:

 • Radiologisch:

Detectie, identificatie en meting van de stralingen. Gammaspectrometrie.

 • Nucleair:

Detectie, identificatie en meting van de stralingen, uitgezonderd neutronen.
Detectie en meting van een besmetting van grond, lucht, water en oppervlakten.
Controle van de decontaminatie van personen en oppervlakten.
Identificatie van een vaste, vloeibare of gasvormige isotoop.

 • Biologisch:

Detectie van vaste of vloeibare biologische agentia bij meer dan 10 %.
Controle van de doeltreffendheid van de ontsmetting van de oppervlakte (nemen van vaste, vloeibare of gasvormige stalen).

 • Chemisch:

Detectie van gas in de grond en de lucht, detectie van in water opgelost gas.
Meting van gas in de lucht.
Identificatie van gas in grond, water en lucht.
Detectie en identificatie van vaste stoffen en vloeistoffen in grond, water en lucht.
Detectie en meting van vervuiling in water.
Identificatie van vervuiling in water (enkel in bepaalde gevallen).

 • Explosief:

Identificatie van een explosieve stof door de ontmijningsdienst.

Opstelling:

De meest uitgebreide opstelling, interventiestructuur van niveau Charlie.

a: Analysezone (rijdend laboratorium).
b: Stroomgroep.
c: Ingang « warme » zone.
d: Uitwisselingszone van het materieel en van stalen.
e: Decontaminatiegang.

Huidige locatie:

Eenheden CBRN1 CBRN2 CBRN3 CBRN4 CBRN5
Liedekerke 2 2 1 21.000 l  
Brasschaat   1 12.000 l  
Jabbeke 2   1 9.000 l  
Ghlin 2   1 9.000 l 11
Crisnée 2 2 1 9.000 l  
Libramont 2   1 1

Ontplooiingstijd:

 • Afbakening van de zone: volgens de grootte van de zone.
 • Accessoire: 5 minuten: eerste analyse bij aankomst op het terrein.

Voorbeeld van standaard samenstelling:

Personeel:
2 tot 6 personen naargelang het niveau zie tabel achteraan het document.

Specialisatie van het personeel:
1 tot 3 personen die opgeleid zijn inzake analysetechnieken.

Voertuigen:
Voertuig C.M.A.C. (mobiele cel voor chemische analyse) - alleen te Ghlin

Gespecialiseerde apparatuur:

 • Voor Ghlin: het C.M.A.C.-voertuig is uitgerust met alle apparatuur.
 • Andere eenheden:
  • De analyseapparatuur, spectrometer, explosiemeter, buisjes, ... voorzien.
  • Ook de pakken en beschermingspakken voorzien.
 • Kan op termijn naar een andere eenheid verplaatst worden.

Interventieniveaus:

 • Alpha: korte analyse van een of twee producten, vb. een vat gevonden langs de kant van de weg.
  • Personeel: 2 agenten waaronder 1 getraind.zzz
  • Ingezette structuren: a + b (zie hier boven).
  • Afmetingen: 8 x 6 meter.
  • Autonome eenheid.
  • Uitvoering: 10 minuten.
 • Bravo: analyse en nemen van verschillende stalen, vb. kast met chemische producten gevonden in een huis.
  • Personeel: 4 agenten waaronder 1 getraind.
  • Ingezette structuren: a + b + c + d.
  • Afmetingen: 10 x 6 meter.
  • Autonome eenheid.
  • Uitvoering: 15 minuten.
 • Charlie: analyse en nemen van stalen in omstandigheden die een decontaminatie « uit principe » vraagt van het team dat stalen neemt.
  • Personeel: 6 agenten waaronder 3 getraind.
  • Ingezette structuren: a + b + c + d + e.
  • Afmetingen: 15 x 10 meter.
  • Autonome eenheid.
  • Uitvoering: 30 minuten.
 • Delta: zelfde omstandigheden als « niveau charlie », maar het personeel gaat in de decontamintiestructuur van de mobiele cel voor chemische of radiologische interventie.
  • Personeel: 6 agenten waaronder 3 getraind.
  • Ingezette structuren: a + b + c + d.
  • Afmetingen: 10 x 6 meter.
  • 1 decontaminatiemodule nodig.
  • Uitvoering: 15 minuten.

 

1 Kan op termijn naar een andere eenheid verplaatst worden.