Speleo

Capaciteit van de module:

Het doel van de module is het uitvoeren van ondergrondse interventies om:

 • Hulp en bijstand te verlenen aan personen in moeilijkheden in deze omgeving.
 • Bijstand te verlenen bij verschillende ondergrondse opdrachten op federaal niveau.

Ontplooiing:

Eerst wordt bovengronds informatie verzameld, in samenwerking met de politie.

Indien nodig zal de oproepprocedure in werking worden gesteld met een eventuele versterking.

Het rendez-vous punt voor eerste afspraak worden bepaald in functie van de sites.

Type 1:

 • Uitsturen van een eerste ploeg met licht materiaal.
 • Verkenning en beoordeling van de situatie, eerste hulp.
 • Personeel: leden speleohulpverlening.

Type 2:

 • Uitsturen van vooraf bepaalde logistieke middelen (speleocontainer).
 • Versterking door speleoredders.
 • Personeel:
  • Speleohulpverlening (directeur redding + personeel).
  • Civiele Bescherming (1 officier of 1 onderofficier + minimum 2 agenten).

Type 3:

 • Versterking van specifiek materiaal en personeel (bv. duikers en/of pompen met hoge capaciteit).
 • Personeel: afhankelijk van de noden.

Noodzakelijke aanvulling:

 • Politie.
 • Medische dienst.

Info:

Indien opsporing: een eerste technische adviseur wordt ter plaatse gestuurd om de situatie te evalueren met de politie.

Wanneer redding: onmiddellijk ter plaatse sturen van de technische middelen.

Huidige locatie:

EenhedenSpeleo
Liedekerke 
Brasschaat 
Jabbeke 
Ghlin 
Crisnée1
Libramont 

Uitvoeringstijd:

De module is operationeel eens de container geplaatst is.

Voorbeeld van standaard samenstelling:

Personeel: (zie ontplooiing)

 • Type 2: 0 / 1 / 2
 • Type 3: 1 / 1 / 4

Specialisatie van het personeel:
Opgeleid in reddingstechnieken in een ondergronds milieu.

Voertuigen:

 • Vrachtwagen speleo.
 • Commandovoertuig.
 • Coördinatiecontainer.