245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming bieden versterking in de gevangenissen

Civiele Bescherming
Interventie
De laatste 56 dagen zijn er in totaal 245 vrijwilligers van de Civiele Bescherming ter versterking opgeroepen om de stakende penitentiair beambten in 26 gevangenissen te vervangen. De Algemene Directie Civiele Veiligheid erkent hun beschikbaarheid en toewijding.

De vrijwilligers van de Civiele Bescherming zijn op verzoek van de FOD Justitie gemobiliseerd om maaltijden uit te delen aan de gevangenen tijdens de stakingen van de penitentiair beambten. Zij bereiden eveneens de maaltijden van de personen die aan diabetes lijden of speciale diëten moeten volgen. Alles wordt afzonderlijk bereid en verpakt volgens de FAVV-normen. Vervolgens delen zij de maaltijden met behulp van warmhoudende karren uit aan de gevangenen. Het betreft een delicate opdracht die welbepaalde menselijke kwaliteiten vereist. Dit vergt ook een aanzienlijke investering van de vrijwilligers die hun prestaties voor de Civiele Bescherming leveren bovenop hun hoofdberoep.

Van 26 april tot 20 juni 2016 hebben zij in totaal 23.023 arbeidsuren gepresteerd tijdens 56 opeenvolgende dagen. De zes operationele eenheden van het land hebben vrijwillige personeelsleden ter versterking gestuurd naar 26 penitentiaire instellingen, met een gemiddelde van 41 vrijwilligers per dag. Zij hebben in totaal 37.727 km afgelegd voor deze opdracht.

Het betreft een specifieke opdracht van de operationele eenheden, bepaald bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, en uitgevoerd door de vrijwilligers van de Civiele Bescherming op verzoek van de overheid.