Civiele Bescherming zet in op chemie-specialisten

Civiele Bescherming
Ons personeel
Op 1 januari 2016 begint het nieuwe jaar. Het is tevens de eerste dag werken voor de eerste industrieel ingenieur in een rijtje van vijf die in 2016 aangenomen zullen worden bij de Civiele Bescherming.

Van deze vijf ingenieurs is er een vereiste voor drie daarvan dat zij zich gespecialiseerd hebben in de scheikunde. Deze aanwervingen passen binnen de nieuwe strategie voor de Civiele Bescherming, waarbij de klemtoon de komende jaren nog meer gelegd zal worden op gespecialiseerde teams en interventies.

Vorige week kon u al lezen dat de Civiele Bescherming zal investeren in nieuw CBRN-materieel. Het aanwerven van officieren die Adviseurs Gevaarlijke Stoffen zullen worden, is de volgende logische stap. Op die manier wil Jérôme Glorie, Directeur-Generaal Civiele Veiligheid, de hulpverleningszones en politiediensten optimaal versterking bieden in het geval van chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten: “Het is in deze budgettair moeilijke tijden niet vanzelfsprekend om meer personeel aan te werven. Ik ben dus tevreden dat we ons officierenkorps kunnen versterken om nog meer te kunnen inzetten op een van onze belangrijkste specialisaties, nu en in de toekomst: CBRN.”

Verder zullen nog tien agenten aangeworven worden om de operationele eenheden te versterken. De fysieke proeven werden reeds georganiseerd, dus zij zullen eind dit jaar of in de loop van 2016 aan hun stage kunnen beginnen.

Meer info in ons nieuwsartikel van 5/11/2015: Civiele Bescherming investeert 1,3 miljoen euro in CBRN-materieel