CTIF Best practice award voor de actiekaarten ‘Incidenten met ondergrondse pijpleidingen’.

Brandweer
Evenement
Tijdens de Generale Vergadering van de International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), die begin september in Helsinki plaats vond, werd een Best practice award uitgereikt voor de actiekaarten ‘Incidenten met ondergrondse pijpleidingen’. Deze internationale erkenning betekent dat de actiekaarten verspreid zullen worden naar de overige lidstaten van CTIF en daar als best practice worden aangereikt.

Deze actiekaarten zijn het resultaat van het jarenlange werk van een federale werkgroep van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, met zowel leden uit de brandweer als uit bedrijven die met pijpleidingen te maken hebben. Hun werk is gestart in samenspraak met Brandweervereniging Vlaanderen na de gasramp van Gellingen, en heeft als doel de Belgische brandweerlieden een tool aan te reiken die hen kan helpen op een veilige en efficiënte wijze om te gaan met incidenten met ondergrondse pijpleidingen. Momenteel legt de werkgroep de laatste hand aan een update van deze actiekaarten (niet alleen voor aardgas maar ook voor de andere producten die in België via pijpleidingen getransporteerd worden)  en bijhorende syllabi; het is de bedoeling dat deze tegen begin volgend jaar ter beschikking gesteld worden aan  de hulpverleningszones en geïntegreerd worden in het opleidingsprogramma.

Foto werkgroep :