Het KCCE stelt gratis de NBN-normen en de cartografische gegevens van de spoorwegen ter beschikking van de zonecoördinatoren.

Brandweer
Evenement
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft een akkoord gesloten met het Bureau voor Normalisatie (NBN) teneinde de zonecoördinatoren gratis toegang te geven tot zijn normen. «Het gaat concreet om één licentie per zone met een toegangsrecht voor verschillende werkposten» legt Johan Schoups, Directeur van het KCCE, uit.

Parallel daarmee werken het KCCE en de vennootschap INFRABEL samen om de cartografische gegevens van het Belgische spoorwegennet aan de hulpdiensten te leveren.

NBN-normen

Het KCCE heeft als opdracht de hulpverleners uit het domein van de Civiele Veiligheid de nodige gespecialiseerde documentatie en kennis te verstrekken voor de uitoefening van hun functie.
Het NBN is de Belgische nationale instelling die verantwoordelijk is voor het realiseren en publiceren van normen in België. Zijn bibliotheek beschikt over 21 500 Belgische normen, meer dan 15 600 internationale normen (ISO) en meer dan 350 000 buitenlandse normen.
Deze normen strekken ertoe de veiligheid te bevorderen en de Europese diensten te beveiligen.

Cartografische gegevens van de spoorwegen

De vennootschap INFRABEL beschikt over alle cartografische gegevens van het Belgische spoorwegennet.
Om de hulpdiensten te ondersteunen, stelt het KCCE ook hier voor om de hulpdiensten toegang te geven tot die gegevens, zodat zij in de beste omstandigheden kunnen werken en tijdens hun interventies over optimale informatie kunnen beschikken.