Project Smart@Fire

Brandweer
Materieel
Brandweerman blijft een risicoberoep waarin geregeld slachtoffers of zelfs doden vallen. Daarom wil het project Smart@Fire een intelligente persoonlijke beschermingsuitrusting (Personal Protective System of PPS) voor brandweermannen ontwikkelen. Het brandweerpak moet ICT-oplossingen integreren die kritische lichamelijke functies en lokalisatiegegevens kunnen registreren en communiceren naar een lokale commandopost.

Het pak wordt ontwikkeld als een vorm van ‘pre-commerciële aanbesteding’ (Pre-Commercial Procurement of PCP). Dat betekent dat een organisatie in de markt geen adequaat antwoord vindt voor een bepaalde nood en daarom als aanbestedende partij zelf de vraag lanceert om een nieuw product te ontwikkelen. Vraag (aanbesteders) en aanbod (marktspelers) worden zo dichter bij elkaar gebracht. Het tweede objectief van het project bestaat er dan ook in om deze PCP-methodologie in een Europese context naar een hoger niveau te tillen.

Smart@Fire is een Europees FP7 project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treedt op als coördinator van dit project. Andere Belgische partners zijn FOD Binnenlandse Zaken, Centexbel, Universiteit Gent en innovatieconsultancy Addestino.