Smart@Fire in Gent

Brandweer
Informatiecampagne

Het project Smart@Fire zal op 18 oktobre 2016 op het evenement « The Way to health and Safety » in Gent voorgesteld worden. De 100 eerst ingeschreven kunnen via de code FODBZsh1001 zonder kosten het event bijwonen.

Brandweerman blijft een risicoberoep waarin geregeld slachtoffers of zelfs doden vallen. De FOD Binnenlandse zaken heeft dus beschermingsmaatregelen ontwikkeld in de Ministeriële Omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij.

Daarnaast neemt de overheid ook deel aan het project Smart@Fire om de ontwikkeling van een intelligente persoonlijke beschermingsuitrusting (Personal Protective System of PPS) voor brandweermannen te ondersteunen. Het brandweerpak moet ICT-oplossingen integreren die kritische lichamelijke functies en lokalisatiegegevens kunnen registreren en communiceren naar een lokale commandopost. Het pak wordt ontwikkeld als een vorm van ‘pre-commerciële aanbesteding’ (Pre-Commercial Procurement of PCP). Dat betekent dat een organisatie in de markt geen adequaat antwoord vindt voor een bepaalde behoefte en daarom als aanbestedende partij zelf de vraag lanceert om een nieuw product te ontwikkelen. Vraag (aanbesteders) en aanbod (marktspelers) worden zo dichter bij elkaar gebracht. Het tweede objectief van het project bestaat er dan ook in om deze PCP-methodologie in een Europese context naar een hoger niveau te tillen.

Smart@Fire is een Europees FP7 project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treedt op als coördinator van dit project. Andere Belgische partners zijn FOD Binnenlandse Zaken, Centexbel, Universiteit Gent en innovatieconsultancy Addestino.