Aan het woord: de officieren van de summer class 2017

Brandweer
Opleiding
Van 28 augustus tot 1 september 2017 ging de vijfde Summer Class voor officieren van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) door. We vroegen aan enkele deelnemers wat zij van de opleiding vonden:
summer class 2017

Wat heb je gehoord op de Summer class dat je nog nooit gehoord had?

Tijdens de praktijkdag hoorde ik van indeling van gebouwen in alfa, beta, charlie en delta zijdes, alsook van een ‘long mayday’. Allemaal zaken die tijdens de nieuwe cursus brandweerman aan bod komen, maar waar ik als officier niet van op de hoogte was.
Rob Nachtergaele, hulpverleningszone Midwest

4.7% van de bevolking heeft psychopathische trekken ;)
Sam Vrancken, Brandweer Brussel

Voor mij was het meest vernieuwende de simulatie van woonpatronen aan de hand van computermodellen.  Op een eenvoudige manier konden de effecten van ventilatie op een gebouw visueel voorgesteld worden, simpelweg in een klaslokaal.  Een CFBT-container op schaal van een appartementsgebouw, gepresenteerd op een computerscherm.
Gert Bax, Hulpverleningszone Taxandria

Het bestaan van XVR – virtueel trainen.
Nathalie Van Moorter, hulpverleningszone 1

Incident Command System. Het is belangrijk om ons hier ook in te verdiepen, aangezien dit bij de brevetopleiding B01 voor brandweerman al geïntegreerd zit.
Pieter Blommé, hulpverleningszone Noord-Limburg

Wat wil je op een volgende Summer class graag aan bod zien komen en waarom?

De volgende SummerClass zou een vervolg-SummerClass moeten zijn, waarbij de aangehaalde thema’s verder uitgediept worden.
Gert Bax, Hulpverleningszone Taxandria

Ik denk dat het interessant zou zijn om bevelvoeringsoefeningen te doen waarbij alle kandidaten van de summer class betrokken worden tijdens eenzelfde oefening met verschillende rollen.
Daniel Demeester, hulpverleningszone Waals-Brabant

Misschien iets over terreur? Of meer over grootschalig optreden? Iets over de brand in Londen? Of een andere interessante case.
Sam Vrancken, Brandweer Brussel

Naast Brand, ook IGS en THV. Voor mij mocht dit zeker 5 dagen duren. In een dergelijke setting, met collega’s vanuit gans het land, zich kunnen bijscholen is een must voor elke wachtofficier.
Nathalie Van Moorter, hulpverleningszone 1

We hebben binnen de brandweer ruime keuze aan specialisaties, technische hulpverlening, werken in de hoogte, oppervlakte assistent, grootwatertransport, …
Eén van de onderwerpen iets dieper bekijken.
Jan De Borger, hulpverleningszone Rivierenland

  • meer werken rond grootschalige interventies
  • testen van het communicatiegebeuren tijdens de grootschalige interventies (radiokanalen, cp-ops,…)
  • inzet gevaarlijke stoffen: toelichting door AGS

Pieter Blommé, hulpverleningszone Noord-Limburg

Wie wint de prijs van meest enthousiaste deelnemer van de Summer class en waarom?

Iedere deelnemer.  Het is al niet evident om je als officier een week vrij te maken voor deze opleiding. Bovendien was iedereen gemotiveerd om de lessen aandacht en interactief te volgen, ook in de netwerkmomenten was iedereen actief betrokken.
Gert Bax, Hulpverleningszone Taxandria

Mijns inziens waren er in de groep geen ‘niet-enthousiaste’ deelnemers, iedereen was gedreven. Eén iemand eruit ‘pikken’ doe ik daarom liever niet.
Rob Nachtergaele, hulpverleningszone Midwest

Ook het aspect teambuilding is van groot belang tijdens deze Summer Class, zo bleek uit de reactie van Daniel Demeester, hulpverleningszone Waals-Brabant:
Dit was voor mij een zeer leerzame week, ik apprecieerde vooral het menselijk contact, deze broederschap met mijn Nederlandstalige collega's. Met sommige van hen heb ik echt vriendschapsbanden gesmeed. Ik was blij dat ik redelijk snel mijn plaats vond als enige Franstalige tussen mijn collega's tijdens de teambuilding. We begonnen zeer snel te communiceren en we hebben veel gelachen. »

 

Wil je volgend jaar zelf graag deelnemen aan de Summer Class of wil je zelf een les of workshop geven over een onderwerp dat ook voor officieren buiten je zone interessant kan zijn? Neem contact op met het Kenniscentrum via KCCE-forop@ibz.fgov.be