Civiele Bescherming in de strijd tegen Coronavirus

Civiele Bescherming
Interventie
De Civiele bescherming ondersteunt de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via verschillende missies, zoals het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen, het produceren van desinfecterende handgel voor de hulpdiensten en het bieden van logistieke ondersteuning aan de pre-triagecentra van de ziekenhuizen.
De Civiele Bescherming heeft afgelopen een eerste levering handgel

Tijdens de COVID-19 crisis worden de strategische lijnen en prioriteiten van de Civiele Bescherming bepaald door het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) dat de beleidsbeslissingen voor het beheer van de crisis van Nationale Veiligheidsraad uitvoert. De capaciteiten van de Civiele Bescherming zijn ter beschikking gesteld van de evaluatiecel (CELEVAL), die de autoriteiten adviseert over  het nemen van beslissingen om de pandemie te bestrijden.

Hulpdiensten voorzien van desinfecterende handgel

Als initiatiefnemer begeleidt de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Brasschaat in samenwerking met een aantal bedrijven, de productie van een handgel die is samengesteld op basis van richtlijnen die de Wereldgezondheidsorganisatie uitvaardigde in het kader van de COVIS-19 crisis. Samen met de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Crisnée staat ze vervolgens in voor de logistieke verdeling naar de verschillende hulpdiensten.

De Civiele Bescherming heeft afgelopen vrijdag een eerste levering handgel bezorgd aan de noodcentrales 112, en zaterdag aan de noodcentrales 101 (voor politiehulp), de politiediensten en de hulpverleningszones (brandweer). Sinds maandag levert de Civiele Bescherming elke dag in twee provincies (één provincie in Vlaanderen en één in Wallonië) een weekvoorraad handgel aan deze diensten. De handgel wordt niet gecommercialiseerd.

Een deel van de handgel wordt ook ter beschikking gesteld van de Task Force ‘Shortages’ die voorgezeten wordt door minister Philippe De Backer. Een van de taken van deze Task Force is het opvolgen en goed beheren van de strategische voorraden voor de levering van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. De Task Force verzamelt de verschillende aanbiedingen van producenten en volgt vragen op van organisaties die hulpmiddelen nodig hebben ter bestrijding van COVID-19 (zoals handgel, screeningtests, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen,…). Vervolgens identificeert ze de organisaties die deze middelen prioritair nodig hebben.

Inzet van gespecialiseerd materiaal

De Civiele Bescherming beschikt over gespecialiseerd materiaal waaronder lichtmasten, lichtballonnen en bureelcontainers die ter ondersteuning van andere (hulp)diensten kunnen ingezet worden.

In de provincie Luik worden sinds vorige week dagelijks twee bureelcontainers van de Civiele Bescherming gebruikt voor grenscontroleposten van de politie. En in Vlaanderen ondersteunt de Civiele Bescherming dagelijks politiediensten door zowel ‘s ochtends als ’s avonds lichtmasten en lichtballonnen te voorzien om de controles op een veilige manier te laten verlopen. De bijstand is voorzien voor de duur van de grenscontroles.

Zondag 29 maart waren er door sterke wind scheuren gekomen in de tent van het pre-triagecentrum van het AZ Alma in Eeklo (provincie Oost-Vlaanderen), waarna de Civiele Bescherming  als versterking werd opgeroepen. Op vraag van het Provinciaal CoördinatieComité Oost-Vlaanderen was de Civiele Bescherming binnen de twee uur na de oproep aanwezig met twee bureelcontainers en een logistieke container om de continuïteit van het pre-triagecentrum te garanderen.

Transport van persoonlijke beschermingsmiddelen

Tussen 16 maart en 1 april zijn meer dan 20 miljoen mondmaskers in België aangekomen op de luchthaven van Luik en opgehaald door de Civiele Bescherming. Ze werden vervoerd naar verschillende federale en lokale stockageplaatsen waar ze geïnspecteerd en herverpakt werden. Voor de chirurgische mondmaskers gebeurde dat onder toezicht van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en voor de FFP maskers onder toezicht van de FOD Economie. De Civiele Bescherming heeft in samenwerking met de hulpverleningszones ook meegeholpen aan de verdeling van de mondmaskers op lokaal of provinciaal niveau. In de komende weken worden nog tientallen miljoenen maskers verwacht.

Naast mondmaskers werden ook 5.000 beschermende pakken, 5.000 plexiglasmaskers en medisch materiaal vervoerd door de Civiele Bescherming.