CTIF - Internationaal seminarie, rond het thema Fire, Rescue & New Challenges.

Brandweer
Evenement
Zoals reeds aangekondigd organiseert de Belgische afdeling van CTIF, de internationale organisatie voor de brandweer, op 9 en 10 november 2018 in Brussel een internationaal seminarie, rond het thema Fire, Rescue & New Challenges.
CTIF

Op dit seminarie zullen verschillende sprekers uit binnen- en buitenland presentaties doen rond nieuwe technologieën, zoals de inzet van drones bij interventies, de best practices voor voertuigen op alternatieve energie, de gepubliceerde ISO standaard en de laatste ontwikkelingen inzake de gezondheid van de brandweerlieden.

Het seminarie staat op voor alle operationele leden van de Belgische hulpverleningszones en de Civiele Bescherming. De voertaal is Engels, maar er wordt vertaling naar het Nederlands voorzien. Beide dagen worden erkend als voortgezette opleiding.

Meer informatie over het seminarie (locatie, programma, etc.) kan u terugvinden via volgende link:
https://www.ctif.org/commissions-and-groups/fire-rescue-new-challenges-ctif-seminar-brussels-november-2018/news

U kan zich voor het seminarie inschrijven via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer2DIq_HYn8kscuAt72FTXc0h7KzBxNvUjAx-Zz4p0CVsvhQ/viewform