Symposium Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops)

Brandweer
Opleiding
Zaterdag 1 februari vindt er in de lokalen van de brandweerschool te Luik een symposium plaats dat georganiseerd wordt door het KCCE in samenwerking met de brandweerscholen van Luik en Antwerpen. De autoriteiten en diegene die de opleiding al hebben gevolgd zullen er een toelichting krijgen de nieuwe opleiding en het brevet CRI3 dat de plaats zal innemen van de voormalige deltaopleiding.

Na de treinramp van Wetteren werd duidelijk dat de opleiding van de directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops)  anders moest georganiseerd worden. Deze functie is immers cruciaal voor de organisatie en het beheer van een crisissituatie.

Velen slaagden er evenwel niet in om de situatie vanuit een globaal perspectief te bekijken. De Dir-cp-Ops moet niet een technicus zijn die de operatie tot een goed einde brengt. De Dir-cp-ops moet transdisciplinair leren werken.  In concreto wil dit zeggen dat hij met de verschillende directeurs zodanig kan samenwerken dat de bijdragen van de verschillende disciplines in elkaar op gaan en resulteren in oplossingen die niet langer een één op één relatie hebben met de verschillende vakgebieden. Hij moet denken over de disciplines heen. De dir-cp-ops moet met andere woorden de facilitator en de dirigent zijn, die zelf geen instrument bespeelt. Hoewel de kandidaat over voldoende kennis moet beschikken over de noodplanning en de bepalingen rond de organisatie en de werking van een commandopost operaties, zijn het vooral zijn managementcapaciteiten die de doorslag zullen geven bij de beoordeling van zijn competenties.

Vanaf 2014 is daarom bepaald dat een bijkomende opleiding en attest nodig zou worden voor diegene die deze functie wensten uit te oefenen. Er werd ook beslist dat de functie open moest staan voor vertegenwoordigers van alle disciplines. Het KCCE werkte in dit kader een deltaopleiding uit voor de vertegenwoordigers die reeds een basisopleiding crisissituatiebeheer hadden genoten.  Vanaf 2016 werd gestart met deze opleiding en niet minder dan 309 leden hebben intussen een getuigschrift behaald.

Binnenkort zal het Ministerieel Besluit verschijnen dat het nieuwe getuigschrift wettelijk regelt. Hiermee komt een einde aan de overgangsfase met de deltaopleiding en zal het nieuwe brevet CRI3 de plaats innemen. Voor kandidaten is een opleiding van 5 dagen voorzien die de kandidaten zal onderdompelen in de wereld van de noodplanning.