Nieuws

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert vanaf juni proeven om het getuigschrift Dir-CP-Ops te behalen.
De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.
Het jaarverslag 2017 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2018 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen. Deze modules zijn erkend omdat deze ook een nut kunnen hebben in de privé-sector.
logo CB
De ministerraad heeft op 4 april 2018 zes ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd. De uitvoering van deze besluiten is voorzien op 1 januari 2019.
Vrijdagochtend 16 maart 2018 heeft Jeffrey (34) in Sint-Truiden een reanimatie uitgevoerd op zijn 82-jarige buurman tot de ziekenwagen en MUG ter plaatse waren. Met succes. Daarna is hij zoals elke weekdag gaan werken in de Noodcentrale 101.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 6 maart 2018 de prijs voor “federale overheidsorganisatie van het jaar 2018” gekregen.
In 2009 heeft een groep van vrijwillige brandweermensen gerechtelijke stappen ondernomen tegen de gemeente Nijvel met betrekking tot hun statuut als vrijwillig brandweerman in Nijvel. De gemeente Nijvel heeft geen gelijk gekregen bij de arbeidsrechtbank en is hierop in beroep gegaan bij het Arbeidshof van Brussel.
In het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018 werden 4 nieuwe koninklijke besluiten over het statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones gepubliceerd. Hieronder kan je de belangrijkste nieuwigheden terugvinden.

Paginas

Abonneren op Nieuws