Nieuws

Logo
Eind 2018 is een akkoord bereikt ter versterking van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad. De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft zich doorheen dit proces hard ingespannen om deze onderhandelingen mee tot een succesvol einde te brengen.
stakeholderparticipatiemoment gehouden voor zijn noodcentrales 112
Op 10 december 2018 heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een eerste stakeholderparticipatiemoment gehouden voor zijn noodcentrales 112. Door samen te werken met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties heeft de FOD Binnenlandse Zaken een verrassende en frisse kijk gekregen op hoe ze bepaalde problemen zou kunnen aanpakken.
Tijdens de opleiding BIOW (beveiliging interventies openbare weg) leren hulpverleners hoe ze moeten rijden naar een verkeersongeval en hoe en waar ze hun voertuigen moeten plaatsen in de buurt van het ongeval.
Geregeld werd het KCCE ondervraagd over de noodzaak van stuurbrevet om een brandweerboot te besturen. Ogenschijnlijk was er een tegenstelling tussen de regionale en de federale regelgevingen.
Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties.
Op zaterdag 10 november zullen de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en vertegenwoordigers van de transportsector een akkoord ondertekenen voor de identificatie van de energiebronnen die gebruikt worden in de voertuigen van vervoersmaatschappijen. De energiebron zal zichtbaar weergegeven worden door een gestandaardiseerd symbool dat snel en gemakkelijk herkenbaar is voor de hulpdiensten. Op die manier kunnen ze hun veiligheid op de plaats van een incident en de zorg voor de slachtoffers optimaliseren.
CTIF
Zoals reeds aangekondigd organiseert de Belgische afdeling van CTIF, de internationale organisatie voor de brandweer, op 9 en 10 november 2018 in Brussel een internationaal seminarie, rond het thema Fire, Rescue & New Challenges.
Op 3 en 4 oktober 2018 organiseert het veiligheidsnetwerk ASTRID de ASTRID User Days in Brussel. De gelegenheid bij uitstek voor de hulp- en veiligheidsdiensten om de innovaties te ontdekken op het gebied van kritische communicatie, geolokalisatie, alarmering, dispatching, drones, ... Schrijf u hier gratis in.
De gemeenteraadsverkiezingen zullen een impact hebben op de hulpverleningszones en haar organen.

Paginas

Abonneren op Nieuws