Nieuws

Nest Aziatische hoornaar
Sinds de melding en bevestiging van een aantal nesten van de Aziatische hoornaar dit jaar heeft het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een voorlopige richtlijn verspreid naar de verschillende hulpverleningszones in België met betrekking tot de neutralisatie van deze diersoort.
Défilé 21/07/2018
De Algemene Directie Civiele Veiligheid wil hierbij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van de Nationale Feestdag.
De Civiele Veiligheid zet 19 voertuigen van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming, samen met hun personeel in de kijker. Dit detachement zal geleid worden door een vrouwelijke officier van de Civiele Bescherming. Er zullen ook een honderdtal jonge brandweerlieden te voet defileren. Ze zullen voorafgegaan worden door een historische manuele brandbluspomp uit 14-18 van de brandweer van de Westhoek.
CTIF : Fire, Rescue & New Challenges
CTIF, de International Assocation of Fire and Rescue Services, heeft als belangrijkste objectief het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen de brandweerdiensten en andere hulpdiensten van over de hele wereld. Deze organisatie werd in 1900 opgericht en telt ondertussen 39 leden, waaronder België, maar ook andere Europese landen en de Verenigde Staten van Amerika.
oefening bio-garden
Op 19-20 juni 2018 vindt er in de militaire kazerne te Peutie de internationale BIO-GARDEN oefening omtrent bioterroristische dreiging plaats. Als belangrijke speler heeft de Civiele Bescherming zijn gespecialiseerde middelen voorgesteld in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie en van de Europees Commissaris voor Veiligheidsunie verantwoordelijk voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.
Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszones werd aangepast om de verantwoordelijkheid van de brandweerlieden inzake "Casualty Extraction Team (CET)" te bekrachtigen. Deze reglementering zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Casualty Extraction Teams (CET) zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige, maar snellere manier slachtoffers te evacueren en zo de overlevingskansen te vergroten.
Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert vanaf juni proeven om het getuigschrift Dir-CP-Ops te behalen.
De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.
Het jaarverslag 2017 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.

Paginas

Abonneren op Nieuws