Missions internationales

Nieuws

Flood Rescue Using Boats

Van 8 tot 12 februari hebben twee officieren van de Belgische Civiele Bescherming, kolonel Jan Beeldens en kapitein Bastiaan Ruys, deelgenomen aan een oefening die de tweede stap was van het traject dat moet leiden tot de certificering van de module Flood Rescue Using Boats (FRUB) door het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

Mechanisme voor civiele bescherming van de EU

Het algemene doel van het mechanisme voor civiele bescherming van de EU is het versterken van de samenwerking tussen de lidstaten van de EU, zes deelnemende staten en het Verenigd Koninkrijk.  Wanneer de omvang van een noodsituatie de responscapaciteit van een land overstijgt, kan dat land via het mechanisme om bijstand verzoeken.

B-FAST

B-Life

B-FAST is een interdepartementale structuur die de verzending van Belgische noodhulp naar het buitenland organiseert (Mechanisme voor civiele bescherming van de EU). Belgische hulp in het buitenland wordt meestal op Europees niveau gecoördineerd. Op vraag van de Europese Unie stuurt België dan een B-FAST team (Belgian First Aid and Support team) uit...

High Capacity Pumping

De beschikbare middelen in het kader van pompen met (zeer) hoge capaciteit waarover de Belgische Civiele bescherming beschikt zijn in de HCP-module geïntegreerd en kunnen in geval van ernstige overstromingen in het buitenland gebruikt worden.  Het personeel van de Civiele bescherming is specifiek opgeleid om deze middelen te gebruiken.

Flood Rescue Using Boats

De FRUB-module van de Belgische Civiele bescherming kan opsporings- en evacuatieoperaties voor personen en dieren in overstroomde gebieden uitvoeren en kan slachtoffers die geïsoleerd zijn geraakt bij grote overstromingen ook van levensnoodzakelijke goederen voorzien.