Ministeriële omzendbrief van 9 juli 2012 - hervorming van de civiele veiligheid - hulpverleningsprezones met rechtspersoonlijkheid.

Brandweer
Algemene organisatie

Réf. B120O44836

Ministeriële omzendbrief
2 pagina's