OFF4 - Brevetopleiding

Brandweer
Brevetopleidingen

Een eerste sessie van de opleiding werd georganiseerd in het voorjaar van 2023. 

Het brevet OFF4 is nodig om te kunnen bevorderen naar de graad van kolonel en zal in de toekomst een voorwaarde zijn om te kunnen solliciteren voor de functie van zonecommandant. 
Hier vindt u het selectie- en opleidingsreglement.

Author: 
kcce-forop@ibz.fgov.be
Datum publicatie: 
27.10.2022
Aantal pagina's: 
0