Opleidingen

Titre Datum publicatie Categorie Type de formation
FOROP 1 : pedagogische opleiding voor brandweer en ambulanciers 01/01/2016 Brandweer Andere opleidingen
Basisopleiding 112 08/04/2014 Noodcentrale 112 Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : Technische deskundigen (niveau B) 03/04/2014 Civiele Bescherming Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : technisch assistent (niveau C) 03/04/2014 Civiele Bescherming Andere opleidingen
Carrièreopleidingen : Operationeel brigadier (niveau D) 02/04/2014 Civiele Bescherming Brevetopleidingen
Asbestprocedure bij brand 01/01/2012 Brandweer Attestopleidingen
Beveiliging van interventies op de openbare weg 01/09/2012 Civiele Bescherming, Brandweer Attestopleidingen
Industriegebouwen - bijlage 6 - koninklijk besluit van 7/07/1994 - Instap 01/09/2012 Brandweer Andere opleidingen
Industriegebouwen - bijlage 6 - koninklijk besluit van 7/07/1994 - Uitvoering 01/09/2012 Brandweer Andere opleidingen
Veilig een interventie uitvoeren aan elektrische en hybridevoertuigen 01/01/2012 Brandweer Andere opleidingen
Bestrijding van incidenten met pijpleidingen 01/06/2009 Brandweer Attestopleidingen
Handboek voor de hulpverlener-ambulancier 14/02/2002 Brandweer Andere opleidingen

Paginas