Regelgeving

Titel Status Datum publicatieaflopend sorteren Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten. New 28/07/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 11 maart 2018 tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling. New Download Koninklijk besluit
Brief van 21 november 2014 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. New 21/11/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming New Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 25 juni 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant. Update 14/07/2015 Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2017 - toekenning van de burgerlijke eretekens aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van de DBDMH. New 27/10/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 februari 2014 betreffende de astrid-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken. New 18/02/2014 Download Noodoproepcentrales Materieel / radioprocedure - ASTRID Ministeriële omzendbrief
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming New Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones New Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 december 2015 - oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel. New 11/12/2015 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. 01/03/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Reglement
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen New Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht van afbeelding. New 09/08/2011 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings. New 02/06/2015 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2015 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie ... Update 27/10/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 6 juli 2010 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen van het personeel van de brandweerdiensten bij het volbrengen van hun opdrachten. Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Beschrijving van de striping te plaatsen op de voertuigen van de civiele bescherming Update 09/05/2016 Download Civiele Bescherming Materieel / minimum materieel Nota
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones - Criteria New 14/08/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur. New 24/05/2016 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ontwerp van koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming New Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Dienstnota van 25 februari 2014 : mutaties van de neutrale calltakers en federale operatoren New Download Noodoproepcentrales 112-centra Dienstnota
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 18/07/2016 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre New Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
VADEMECUM VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN – deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Update 01/04/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Reglement

Paginas