Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Downloadaflopend sorteren Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. 15/09/2005 28/04/2017 Brandweer Materieel / minimum materieel Koninklijk besluit
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk. Uittreksel 01/10/1996 28/04/2017 Brandweer Personeel / geneeskundig onderzoek Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 25 juni 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant. Update 14/07/2015 Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. Update 09/03/2011 07/12/2015 Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 17 augustus 2011 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers ... 29/08/2011 Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling. 12/07/1997 24/10/2008 Brandweer Personeel / geneeskundig onderzoek Koninklijk besluit
Omzendbrief van 10 oktober 1995 betreffende de relatie tussen de brandweer en de pers. 09/12/1995 Brandweer Informatie aan het publiek Omzendbrief
Brief van 24 februari 2011 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. Update 24/02/2011 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving. 26/01/2004 25/04/2007 Brandweer Personeel / geneeskundig onderzoek Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 november 2014 betreffende het dragen van de gordel in de interventievoertuigen. New 04/11/2014 29/09/2014 Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 14/07/2005 16/01/2005 Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. 23/03/2006 08/06/2007 Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Besl. van de vl. exec. van 24 juli 1991 tot het toewijzen aan de vice-gouverneur van brabant van de in het decreet van 24/07/1991, houdende regeling, voor het vl. gew., van het administratief toezicht op de handelingen betreffende ... 29/08/1991 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Vlaamse executieve
Ministeriele omzendbrief van 13 juni 2008 betreffende de uitvoering van artikel 67, lid 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 13/06/2008 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministeriele omzendbrief
Ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan. 29/02/2008 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministerieel besluit
Omzendbrief van 20 december 2002 betreffende de taken die de provinciale overheden voor de federale overheidsdienst binnenlandse zaken uitoefenen. 23/05/2003 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Omzendbrief van 24 mei 2002 - ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26/06/2002 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Omzendbrief van 1 augustus 2001 betreffende het ambt van veiligheidsschepen. 21/08/2001 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
[Decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales en de eengemeente- en meergemeentenpolitiezones van het Waalse Gewest.] 07/05/1999 12/02/2004 Download Brandweer Algemene bepalingen Decreet
Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten. 03/08/1993 24/11/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Decreet
Besl. van de Wa. Gew. Exec. van 14 november 1991 tot regeling van de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van de waalse gewestraad van 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunale... 17/01/1992 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Waalse Gewestexecutieve
Ministeriele omzendbrief van 5 december 1984 betreffende het koninklijk besluit nr. 264 van 31 december 1983 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming en de wet van 11 januari 1984 tot wijziging van artikel 10... 05/12/1984 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministeriele omzendbrief
Wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. - Uittreksel 24/08/1971 21/08/1987 Download Brandweer Algemene bepalingen Wet

Paginas