Regelgeving

Titel Statusaflopend sorteren Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Besluit van 14 november 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2. 19/12/2007 05/12/2008 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten. 15/04/2009 24/10/2012 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk. Uittreksel 01/10/1996 28/04/2017 Brandweer Personeel / geneeskundig onderzoek Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. 17/02/2009 16/02/2017 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van de erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening. 31/01/2003 14/08/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 28 januari 1981 - aankoop van brandweermaterieel zonder financiële tegemoetkoming van de staat. 28/01/1981 Download Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel. 21/09/1994 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van belac bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de ... 23/02/2006 19/06/2017 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 29 november 1967 betreffende de organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten - zendingen van die diensten. 29/11/1967 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coordinatie- en crisiscentrum van de regering. 04/05/1988 11/05/1990 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 juni 1989 houdende vaststelling van de procedure inzake de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen of ermee gelijkgestelde ... 08/09/1989 18/12/1991 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Besluit van de Vlaamse Executieve
Ministeriële omzendbrief van 22 september 2009 betreffende de taken van de officier-geneesheer van de openbare brandweer. 10/12/2009 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten. 07/09/1991 04/09/2002 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 20 oktober 1975 houdende organisatie van de inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeenten. 11/11/1975 10/04/1995 Download Brandweer Inspectie Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 april 2005 betreffende het verlof voorafgaand aan pensionering voor de leden van een beroepsbrandweerkorps. 08/04/2005 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel. 13/12/2011 17/07/2015 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen. 03/02/2000 20/04/2000 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Wet van 13 mei 2009 betreffende de toetreding van België tot het verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998. 13/08/2010 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Wet
Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. 15/09/2005 28/04/2017 Brandweer Materieel / minimum materieel Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding. 28/01/2004 23/01/2009 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 15/05/2007 14/04/2011 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Wet
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening. 02/09/1998 18/07/2002 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Omzendbrief van 5 januari 1977 betreffende de aankoop van brandweermaterieel van de brandweerdienst. 05/01/1977 Download Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Omzendbrief
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992. Uittreksel 30/07/1992 30/07/2013 Download Civiele Bescherming, Brandweer Personeel / geldelijk statuut Wetboek

Paginas