Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Typeaflopend sorteren
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Algemene richtlijnen van september 1969 voor het bouwen van brandweerkazernes, posten of brandweerstations. 01/09/1969 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Algemene richtlijnen
Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ... New 09/02/2016 09/02/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Avis
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - directe belastingen. - bericht aan de schuldenaars van vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming. 16/03/2000 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Bericht
Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België. 20/07/2012 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Beschikking
Besluit van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen. 12/08/2004 Download Brandweer Bluswatervoorraden Besluit
Besluit van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen. 12/08/2004 22/12/2006 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Besluit
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. 10/09/1998 20/07/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 juni 1989 houdende vaststelling van de procedure inzake de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen of ermee gelijkgestelde ... 08/09/1989 18/12/1991 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Besluit van de Vlaamse Executieve
Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 tot uitvoering van artikel 3, § 1, van het Decreet van 20 maart 1991 betreffende het investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse ... 30/04/1991 08/06/1999 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Besluit van de Vlaamse Executieve
Besl. van de vl. exec. van 24 juli 1991 tot het toewijzen aan de vice-gouverneur van brabant van de in het decreet van 24/07/1991, houdende regeling, voor het vl. gew., van het administratief toezicht op de handelingen betreffende ... 29/08/1991 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Vlaamse executieve
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 tot uitvoering, behalve wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, van het Decreet van 20 maart 1991 betreffende het investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende ... 30/04/1991 02/03/1999 Download Brandweer Financieel aspect / kazernering Besluit van de Vlaamse Regering
Besl. van de Wa. Gew. Exec. van 14 november 1991 tot regeling van de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van de waalse gewestraad van 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunale... 17/01/1992 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Waalse Gewestexecutieve
Besluit van de Waalse gewestexecutieve van 28 december 1987 betreffende de door het Waalse gewest toegekende toelagen voor de investeringen van de Waalse maatschappij voor watervoorziening en voor de inschrijving van het waalse gewest op het kapitaal ... 09/03/1988 Download Brandweer Bluswatervoorraden Besluit van de Waalse gewestexecutieve
Besluit van 14 november 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2. 19/12/2007 05/12/2008 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1. 07/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 14 november 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B1. 19/12/2007 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 23 november 2006 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen. 12/12/2006 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 23 november 2006 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen. 12/12/2006 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1. 07/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 3 mei 2001 van de Waalse regering tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren ... 06/06/2001 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering en de sortering van afval van klasse B2 en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van ... 08/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 19 april 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden van toepassing op inrichtingen waar gevaar bestaat voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 11/05/2007 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B2. 08/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de brusselse instellingen. - Uittreksel 14/01/1989 27/03/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Bijzondere wet

Paginas