Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Ministeriële omzendbrief van 1 december 2016 betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones. New 18/01/2017 18/01/2017 Download Brandweer Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. New 05/04/2017 01/03/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 20 oktober 2016 houdende de toekenning van de toelage aan de n.v. a.s.t.r.i.d. voor het cad overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2016. New 23/11/2016 23/11/2016 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Materieel / radioprocedure - ASTRID Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 december 2016 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964... New 26/01/2017 26/01/2017 Download Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding. New 08/12/2016 16/07/2017 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 12 augustus 2016 houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones. New 31/10/2016 31/10/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 oktober 2016 betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het belac accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur. New 24/05/2016 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 februari 2014 betreffende de astrid-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken. New 18/02/2014 Download Noodoproepcentrales Materieel / radioprocedure - ASTRID Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 18/07/2016 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 20 mei 2016 betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones. New 02/06/2016 02/06/2016 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. 12/12/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Beschrijving van de striping te plaatsen op de voertuigen van de civiele bescherming Update 09/05/2016 Download Civiele Bescherming Materieel / minimum materieel Nota
Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 van 12 april 2016 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) New 12/04/2016 12/04/2016 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Omzendbrief
Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 ... New 22/09/2015 23/12/2015 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 22 februari 2016 aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 03/03/2016 22/02/2016 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ... New 09/02/2016 09/02/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Avis
Koninklijk besluit van 6 december 2015 tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten ... New 17/12/2015 17/12/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones. New 11/12/2015 02/02/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. Update 07/12/2015 26/01/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Koninklijk besluit

Paginas