Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Besl. van de vl. exec. van 24 juli 1991 tot het toewijzen aan de vice-gouverneur van brabant van de in het decreet van 24/07/1991, houdende regeling, voor het vl. gew., van het administratief toezicht op de handelingen betreffende ... 29/08/1991 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Vlaamse executieve
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 03/09/1988 Download Brandweer Algemene bepalingen Wet
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de brusselse instellingen. - Uittreksel 14/01/1989 27/03/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Bijzondere wet
Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht. 28/06/1969 24/11/1997 Download Brandweer Algemene bepalingen Wet
Wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. - Uittreksel 24/08/1971 21/08/1987 Download Brandweer Algemene bepalingen Wet
Ministeriele omzendbrief van 5 december 1984 betreffende het koninklijk besluit nr. 264 van 31 december 1983 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming en de wet van 11 januari 1984 tot wijziging van artikel 10... 05/12/1984 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministeriele omzendbrief
Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp. 05/10/1990 04/03/1999 Download Brandweer Algemene bepalingen Ordonnantie
Besl. van de Wa. Gew. Exec. van 14 november 1991 tot regeling van de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van de waalse gewestraad van 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunale... 17/01/1992 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Waalse Gewestexecutieve
Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten. 03/08/1993 24/11/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Decreet
Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 17/07/1998 11/07/2013 Download Brandweer Algemene bepalingen Ordonnantie
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. 10/09/1998 20/07/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
[Decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales en de eengemeente- en meergemeentenpolitiezones van het Waalse Gewest.] 07/05/1999 12/02/2004 Download Brandweer Algemene bepalingen Decreet
Omzendbrief van 1 augustus 2001 betreffende het ambt van veiligheidsschepen. 21/08/2001 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Omzendbrief van 24 mei 2002 - ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26/06/2002 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Omzendbrief van 20 december 2002 betreffende de taken die de provinciale overheden voor de federale overheidsdienst binnenlandse zaken uitoefenen. 23/05/2003 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Update 31/07/2007 09/11/2017 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan. 29/02/2008 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministerieel besluit
Ministeriele omzendbrief van 13 juni 2008 betreffende de uitvoering van artikel 67, lid 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 13/06/2008 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministeriele omzendbrief
Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming Update 16/01/1964 09/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand. 18/11/1967 20/09/2012 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Algemeen reglement voor arbeidsbescherming van 11 februari 1946, titel II. 03/04/1946 29/01/2007 Download Brandweer Personeel / geneeskundig onderzoek Reglement

Paginas